TEDxEde stopt (voor nu)

De beste wensen voor het nieuwe jaar! Wij beginnen 2022 met bijzonder nieuws:
Stichting TEDxEde wordt per 30 januari 2022 opgeheven.
Sitemap: https://tedxede.com/sitemap/

De organisatie van TEDx-events is een intensieve klus naast werk en gezin. Die balans vinden is een uitdaging voor ieder bestuur. Daarom zijn wij, André Schaap, Amanda Hol en Saskia Broman, slechts tijdelijk in het bestuur gestapt om samen met andere vrijwilligers TEDxEde 2018 mogelijk te maken na het vertrek van het vorige bestuur. Nu er geen kandidaten zijn om het stokje over te nemen heffen wij de stichting op. Dat is niet ongebruikelijk: een nieuw team kan gewoon weer een nieuwe stichting oprichten. Dat is juist het mooie van de TED-formule, iederéén kan een licentie voor een TEDx-event aanvragen en zo een platform bieden voor ideeën die de wereld kunnen veranderen. Dus het opheffen van de huidige stichting betekent niet het einde van TEDxEde!

Supertrots

 We kijken met trots terug op alle mooie events en inspirerende sprekers. TEDxEde 2018 met thema ‘Source of Energy’ was in onze ogen extra bijzonder omdat we deze grote klus slechts met een klein team van vrijwilligers hebben geklaard. En ook omdat het event plaatsvond bij onze partner BIT Internet Technology. In deze intieme setting kwamen de persoonlijke verhalen van de sprekers nóg meer binnen. Zoals de talk van Evelien Koelewijn over de kracht van imperfectie. De duurzame ideeën van Dutch UN Youth Representative Martijn Visser, wastewatcher Thomas Luttikhold en herenboer Wouter de Nooy. De levenslessen over energie, spelen en innovatiekracht van respectievelijk Jeanine Hofs, Wilma van Tuyl en Sangbreeta Moitra. Zij hebben met hun TED Talks veel mensen geraakt. Soms zelfs zo dat hun leven een andere wending heeft genomen. Wij zijn trots dat ons team daaraan mocht bijdragen.

 Dankjewel

 Een groot dankjewel aan onze partners, waaronder gemeente Ede, BIT, MARIN, CASE en Redrum, en de vele sprekers, bezoekers en vrijwilligers die al die mooie events en inspirerende TED Talks mogelijk hebben gemaakt. Ook zijn we veel dank verschuldigd aan onze vaste presentator Marc de Hond, die in 2020 aan kanker is overleden. Het resterende vermogen van de stichting doneren wij dan ook graag aan Stichting Komma. Deze stichting, ter nagedachtenis van Marc en zijn overleden moeder Jasmin, helpt uitbehandelde ouders om een blijvende herinnering na te laten aan hun kinderen.

Tot ziens?

 We hopen dat TEDxEde ook blijft voortleven in de herinnering van alle betrokkenen. En dat er op een dag weer iemand het initiatief neemt om een TEDx-event te organiseren in Ede. Wij stellen onze kennis en ervaring in dat geval graag ter beschikking. En wie weet ontmoeten wij elkaar daar weer!

André Schaap (voorzitter)
Amanda Hol
Saskia Broman

Latest Posts

 • What Makes A Ted Talk Go Viral

  Introduction TED Talks have become a global phenomenon, with millions of people tuning in to watch these inspiring and thought-provoking…
 • What Makes A Great Ted Talk June Cohen

  Introduction TED Talks have become a global phenomenon, with millions of people tuning in to watch speakers share their ideas…
 • What Is The Takeaway Message From Howard Rheingold Ted Talk

  Introduction Howard Rheingold, a renowned author, teacher, and thinker, delivered an inspiring TED Talk that left the audience with several…
 • What Is The Meaning Of Work Ted Talk

  Introduction TED Talks are renowned for their ability to inspire and educate audiences on a wide range of topics. One…
 • What Is Ted Talks 2017

  What Is Ted Talks 2017? Introduction: TED Talks is a global platform that brings together some of the most innovative…
 • What Is Imposter Syndrome Ted Talk

  Introduction Imposter Syndrome is a psychological phenomenon where individuals doubt their accomplishments and have an internalized fear of being exposed…
 • What Is A Healthy Relationship With Food Ted Talk

  Introduction Food plays a vital role in our lives. It provides nourishment, energy, and pleasure. However, the relationship we have…
 • What Has Science Gotten Us Into Removed Ted Talk

  Introduction Science, with its continuous advancements and discoveries, has shaped the world we live in today. It has led to…
 • What Are Universal Human Rights Ted Talk

  Introduction Human rights are fundamental to the well-being and dignity of every individual. They are the basic rights and freedoms…
 • What Are Ted Talks Site Reddit.com

  HTML Headings: Introduction What is Reddit? What are TED Talks? Reddit and TED Talks Benefits of Reddit for TED Talks…
 • Wat Zijn Ted-talks Persoonlijke Ontwikkeling

  Ted-talks zijn korte, inspirerende presentaties die worden gegeven door sprekers uit verschillende vakgebieden. Ze zijn bedoeld om ideeën te delen…
 • Must See Ted Talks Reddit

  Must See Ted Talks Reddit Introduction TED Talks have become a popular platform for sharing innovative ideas and inspiring stories…
 • Is It Possible To Find Ted Talks Speech Written

  Introduction Ted Talks have gained immense popularity over the years for their thought-provoking and inspiring speeches delivered by experts in…
 • Is It Lust Or Love Ted Talk

  Is It Lust Or Love? A Ted Talk That Explores the Depths of Human Emotions Introduction (Heading 1) Love and…
 • Is Hypnosis Real Ted Talk

  Introduction Hypnosis has long been a subject of fascination and skepticism. People often associate it with magic shows or stage…
 • Is Esp Real Ted Talk

  Introduction ESP, also known as extrasensory perception, is a phenomenon that has intrigued humans for centuries. It refers to the…
 • How Wolves Change Rivers Ted Talk

  Introduction In the famous TED Talk titled "How Wolves Change Rivers," renowned environmentalist George Monbiot discusses the profound impact that…
 • How To.get Views From.ted Talk

  Introduction TED Talks are renowned for their ability to inspire, educate, and entertain audiences around the world. With millions of…
 • How To Work Ad Ted Talks

  Introduction Ted Talks have become immensely popular over the years, attracting millions of viewers worldwide. These talks feature experts from…
 • How To Triple Your Memory Ted Talk

  HTML Headings: Introduction Have you ever found yourself struggling to remember important information, whether it's for an exam, a presentation,…
 • How To Ted Talk Parody

  How To Ted Talk Parody Introduction Ted Talks have gained immense popularity over the years for their insightful and inspiring…
 • How To Teach Time Management Ted Talk

  Introduction Time management is a crucial skill that can significantly impact our productivity, success, and overall well-being. Teaching time management…
 • How To Talk Like Ted The Bear

  Introduction Ted the Bear is a beloved character known for his charming and endearing way of speaking. Whether you're giving…
 • How To Talk Like Ted Summary

  HTML Headings: Introduction Public speaking is a skill that can have a significant impact on our personal and professional lives.…
 • How To Talk Like Ted Amazon

  Introduction Public speaking is an essential skill in today's fast-paced world. Whether you are a professional, a student, or an…
 • How To Stop Being Spied By Phone Ted Talks

  Introduction In today's digital age, smartphones have become an integral part of our lives. They help us stay connected, access…
 • How To Spot A Psychopath Ted Talk

  Introduction Psychopathy is a personality disorder characterized by enduring antisocial behavior, diminished empathy, and bold, disinhibited and egotistical traits. Identifying…
 • How To Receive Feedback Ted Talk

  Introduction Receiving feedback is an essential part of personal and professional growth. Whether it is constructive criticism or praise, feedback…
 • How To Raise Gutsy Girl Ted Talk

  Introduction Ted Talks are known for their inspiring and thought-provoking speeches, and "How To Raise Gutsy Girls" is no exception.…
 • How To Put Things In Perspective Ted Talk

  Introduction Ted Talks have become an incredible resource for individuals seeking inspiration, knowledge, and personal growth. One such remarkable talk…
 • How To Pitch Ted Talk

  HTML Headings: Introduction Presenting a TED Talk can be a life-changing opportunity to share your ideas, expertise, and experiences with…
 • How To Make Stress Your Friend Ted Talk Worksheet

  Introduction Stress is often considered a negative aspect of life that we should avoid at all costs. However, in her…
 • How To Make Love Last Ted Talk

  Introduction Love is a beautiful and complex emotion that most people strive to experience and maintain in their lives. However,…
 • How To Love Your Job Ted Talk

  HTML Headings: Introduction Are you feeling stuck in a job that no longer brings you joy? Do you find yourself…
 • How To Larn Ted Talk Language

  HTML Headings Heading 1: How to Learn TED Talk Language Introduction: TED Talks have become a popular platform for sharing…
 • How To Install Ted Talks On My Philips 50pfs5803 12

  HTML Headings: Introduction Ted Talks are inspiring and educational speeches delivered by experts in various fields. If you own a…
 • How To Humor Your Stress Ted Talk

  Introduction Stress is an inevitable part of our lives. From work pressures to personal challenges, stress can often feel overwhelming.…
 • How To Get Unstuck Ted Talk

  HTML Headings: Introduction Feeling stuck is a common experience that many people face at various points in their lives. Whether…
 • How To Get Subtitles On Ted Talks

  How To Get Subtitles On Ted Talks TED Talks are renowned for their inspiring and thought-provoking speeches on a wide…
 • How To Get Rich Ted Talk

  HTML Headings ------------------------- Introduction Getting rich is a goal that many aspire to achieve, but it often seems elusive and…
 • How To Flirt Ted Talk

  Introduction Flirting is an art that can sometimes feel intimidating or confusing. Whether you are single and looking to meet…
 • How To Find Your Purpose In Life Ted Talk

  Introduction Are you feeling lost or uncertain about your purpose in life? Do you often wonder what your true calling…
 • How To Find Your Dream Job Ted Talk

  HTML Headings: Introduction Are you feeling stuck in your current job and yearning for a career that brings you joy…
 • How To Find A Subject For Ted Talk

  HTML Headings Heading 1: How to Find a Subject for a TED Talk Heading 2: Introduction Finding a subject for…
 • How To Dry Your Hands Ted Talk

  Introduction Drying your hands properly is an essential part of maintaining good hygiene and preventing the spread of germs. In…
 • How To Draw Cartoons Ted Talk

  Introduction Cartoons have been a beloved form of entertainment for people of all ages. The ability to bring characters to…
 • How To Do Tiktok Ted Talk

  HTML Headings: Introduction With the rise of social media platforms like TikTok, expressing your thoughts and ideas has never been…
 • How To Design A Flag Ted Talk

  HTML Headings HTML headings are an essential part of web design as they provide structure and hierarchy to the content…
 • How To Deal With Gaslighting Ted Talk

  Introduction Gaslighting is a form of psychological manipulation where individuals are made to question their own thoughts, memories, and sanity.…
 • How To Copy With Obsessive Thoughts Ted Talk

  Introduction Obsessive thoughts can be overwhelming and distressing, often interfering with our daily lives. However, there are effective coping strategies…
 • How To Communicate Better Ted Talk

  HTML Headings make it easier to structure and organize content in a visually appealing way. In this article, we will…
 • How To Cite A Ted Talk Vancouver

  How To Cite A Ted Talk Vancouver Heading 1: Introduction Heading 2: Understanding the importance of citing a Ted Talk…
 • How To Cite A Ted Talk Apa Purdue Owl

  How to Cite a TED Talk in APA Format: A Comprehensive Guide Introduction Citing sources is an essential part of…
 • How To Change Your Life Ted Talk

  Introduction Ted Talks have become a powerful platform for sharing ideas and inspiring change. There are numerous talks on a…
 • How To Cast Ted Talks

  Introduction Ted Talks have become a popular platform for individuals to share their innovative ideas, inspiring stories, and unique perspectives.…
 • How To Build A Business Empire Ted Talk

  HTML Headings: Introduction Building a business empire is a dream for many aspiring entrepreneurs. The journey from starting a small…
 • How To Beat Stage Fright Ted Talk

  Introduction Stage fright, also known as performance anxiety, is a common fear that many people experience when speaking or performing…
 • How To Ask Good Questions Ted Talk

  Introduction Asking good questions is an essential skill that can immensely benefit various aspects of our lives. In a popular…
 • How Small Is An Atom Ted Talk

  Introduction Atoms are the building blocks of matter, but have you ever wondered just how small they really are? In…
 • How Movies Teach Manhood Ted Talk

  Introduction The influence of movies on societal norms and values cannot be underestimated. Movies have a significant impact on shaping…
 • How I Met Your Mother Ted Lilly Talk About Robin

  Introduction One of the most beloved sitcoms of all time, How I Met Your Mother, had fans hooked with its…
 • How I Made Friends With Reality Ted Talks

  Introduction Reality Ted Talks have gained popularity in recent years as a platform for individuals to share their personal experiences…
 • How I Became A Meme Ted Talk

  Introduction Have you ever wondered what it feels like to become an internet sensation overnight? Well, that's exactly what happened…
 • How Every Child Can Thrive By Five Ted Talk

  Introduction TED Talks have been a platform for experts from various fields to share their knowledge and insights with the…
 • How Economic Inequality Harms Societies Ted Talk

  Introduction Economic inequality has become a pressing issue in societies around the world. It is not just a matter of…
 • How Do You Define Yourself Ted Talks

  Introduction TED Talks, known for their thought-provoking and inspiring discussions, have covered a wide range of topics over the years.…
 • How Childhood Trauma Affects Health Across A Lifetime Ted Talk

  Introduction Childhood trauma is a deeply distressing experience that can have long-lasting effects on a person's health and well-being. In…
 • Es Dificil Ser Seleccionado Para Unas Ted Talks

  Introducción Las conferencias TED (Tecnología, Entretenimiento, Diseño) se han convertido en un referente mundial en cuanto a divulgación de ideas…
 • Es Devlin Ted Talk

  Introduction Es Devlin, a renowned stage designer and artist, delivered an inspiring Ted Talk that explored the transformative role of…
 • Donʼt Regret Regret Ted Talk

  Introduction Regret is something that everyone experiences at some point in their lives. It's that feeling of disappointment or sadness…
 • Don T Panic Ted Talk

  Introduction Don't Panic is an inspiring and informative TED Talk that explores effective strategies for managing stress and anxiety. Presented…
 • Don Greene Ted Talk

  Don Greene Ted Talk: Unleashing Your Potential through Performance Psychology Introduction: Don Greene, a renowned performance psychologist, delivered an insightful…
 • Does Time Exist Ted Talk

  HTML Headings: Introduction Time has always been a fascinating concept for human beings. It governs our daily lives, yet its…
 • Do Schools Kill Creativity Ted Talk Questions

  Introduction "Do Schools Kill Creativity?" is a widely acclaimed TED Talk by Sir Ken Robinson. In this thought-provoking presentation, Robinson…
 • Do Schools Kill Creativity Ted Talk Essay

  Introduction The TED Talk titled "Do Schools Kill Creativity?" by Sir Ken Robinson has gained significant attention since its release…
 • Do Not Compare Yourself To Someone Else Ted Talk

  Introduction Comparing ourselves to others is a natural human tendency. In today's world, where social media dominates our lives, it…
 • Did Bill Gates Release Mosquitoes At A Ted Talk

  Introduction There have been numerous claims and rumors circulating on the internet about Bill Gates releasing mosquitoes during a TED…
 • De Strandbeest Ted Talk

  Introduction De Strandbeest, meaning "beach animals" in Dutch, are awe-inspiring kinetic sculptures created by artist and engineer Theo Jansen. In…
 • De Leidenlijst Ted Talks

  Introduction Ted Talks have become a worldwide phenomenon, offering a platform for experts, innovators, and thought leaders to share their…
 • De Kracht Van Kwetsbaarheid Ted Talk

  Introduction The concept of vulnerability often carries negative connotations, associated with weakness and fragility. However, in the Ted Talk "De…
 • De Graaf Ted Talk

  De Graaf Ted Talk: Exploring the Paradoxes of Our Modern World Introduction: In a thought-provoking Ted Talk, De Graaf delves…
 • De Beleving Van Stress Ted Talk

  Introduction In today's fast-paced world, stress has become a common occurrence in many people's lives. It affects individuals from all…
 • De 7 Van Mt Ted Talk

  Introduction Ted Talks have become a global phenomenon, known for their ability to captivate audiences with insightful and inspiring ideas.…
 • As Viral Ted Talks About Work

  Introduction Ted Talks have become a global sensation, offering insightful talks on a wide range of topics. When it comes…
 • Ai And Ethics Ted Talks

  Introduction Artificial Intelligence (AI) has rapidly progressed over the years, revolutionizing several industries and transforming the way we live. However,…
 • What Is Dyslexia Ted Talk

  Introduction Dyslexia is a learning disorder that affects a person's ability to read, write, and spell. It is a common…
 • Will Lenney Ted Talk

  Will Lenney's TED Talk: Inspiring Minds and Breaking Barriers Introduction TED Talks have become synonymous with inspirational and thought-provoking speeches.…
 • Why Work Doesn T Happen At Work Ted Talk

  Introduction The TED Talk titled "Why Work Doesn't Happen at Work" by Jason Fried explores the reasons why people are…
 • Why Sitting Is Bad For You Ted Talk

  Introduction Sitting has become an integral part of our modern lifestyle. From desk jobs to long commutes, we spend a…
 • Why Not Eat Insects Ted Talk

  Introduction In the Ted Talk titled "Why Not Eat Insects," the speaker explores the idea of incorporating insects into our…
 • Why Dieting Doesnʼt Work Ted Talk

  Introduction Dieting has long been considered the go-to solution for weight loss and improving overall health. However, a Ted Talk…
 • Who Is Ted And Why Does He Talk So Much

  Introduction Have you ever come across someone named Ted who seems to have an endless supply of words? You might…
 • Who Attends Ted Talks

  Introduction TED Talks have become a global phenomenon, attracting millions of viewers both online and in person. These events bring…
 • What Makes A Good Life Ted Talk Youtube

  Introduction TED Talks have become a popular platform for experts, innovators, and thought leaders to share their insights and ideas…
 • What Is The Most Viewed Ted Talk

  Introduction Ted Talks have become a global phenomenon, known for their inspiring and thought-provoking content. With a wide range of…
 • What Is The Meaning Of Life Ted Talk

  HTML Headings: Introduction Defining the Meaning of Life Exploring the Philosophical Perspective Scientific Perspectives on Life's Meaning The Ted Talk…
 • Was Sind Ted Talks

  TED Talks are a series of influential presentations, discussions, and performances on a wide range of topics, including science, technology,…
 • How Trees Talk To Each Other Ted

  Introduction In recent years, scientists have discovered a fascinating secret hidden within forests – trees talk to each other. This…
 • How To Use Ted Talks In The Esl Classroom

  Introduction Ted Talks are influential and inspiring presentations given by experts in various fields. They cover a wide range of…